Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

zaterdag 3 september 2022

Op Reis, On Tour

Vanaf 1 mei 2022 ben ik op reis met Cato door Europa. U kunt erover lezen op:

From May 1st, 2022 I will be traveling with Cato through Europe. You can read about it at:


Acato op Reis