Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

zondag 16 december 2018

Deel 25. Het kind als handelsobject

Oh ja, ik zou nog vertellen over artikel 5a. Artikel 5a kinderen zijn kinderen die zijn weggesmeten door het systeem. Een kind met een artikel 5a vrijstelling hoeft niet meer naar school. De scholen hoeven dan dus ook niets meer te doen. En geloof mij: dat doen ze dan ook niet. Ik heb zelf een artikel 5a kind gehad: geen mens die zich nog om haar bekommerde. Je kind wordt dan wel de levenslange last van de samenleving. Met garantie.

Toen passend onderwijs werd ingevoerd werden de scholen verantwoordelijk gemaakt voor een dekkend netwerk voor alle kinderen. Behalve natuurlijk de artikel 5a kinderen, laat dat duidelijk zijn.

Het is bijna een wiskundige vergelijking. En de uitkomst is lineair: met de invoering van passend onderwijs stegen het aantal artikel 5a kinderen. Niet gek toch? Wat mot je er anders mee? In Rotterdam verdrievoudigde het aantal in een paar jaar tijd.

Oh gut, daar schrok de overheid van. Maar niet getreurd ze hadden nog ergens een beledigde ex-kinderombudsman rondlopen. Laat die iets leuks verzinnen om al die aanvragen van artikel 5a te ontmoedigen. Mensen van 'betekenis' zien graag hun kop in de krant, zeker als die bestuurt, politicus of beledigde ex-ombudsman is, dus in no time stond iedereen smilend met een stuk karton à la postcodeloterij in de hand waar alle grote steden de handtekening onder hadden gezet. Dat artikel 5a, dat gaat stoppen! 

Dat wil niet zeggen dat daarmee een aan onze maatstaven passende oplossing voor het onderwijs aan deze kinderen is gewerkt. Ben je gek! Er is gewerkt aan een nieuwe manier om die kinderen niet te hoeven helpen. Ze worden nu ziekgemeld. Iedereen denkt natuurlijk dat met de strengere wetgeving het langzamerhand onmogelijk moet zijn om kinderen te laten verdwijnen van de maatschappelijke kaart. Laat je niets wijs maken, medeburger van Nederland, dat is helemaal niet moeilijk. Scholen, inspectie en leerplicht hebben een warme relatie. Kinderen die ze niet willen, die willen ze niet. Collectief. Het grote voordeel aan dit systeem is dat de scholen het geld wat aan deze kinderen kleeft gewoon kunnen opstrijken. 

De kinderen die Acato willen bezoeken moeten nu, daar hebben ze werkelijk alle regels en wetgevingen bij gesleept die ze konden verzinnen en die er hier en daar ook wel zjin, artikel 5a aanvragen. Tenzij ze genoegen nemen met dat witte kamertje waar ik het gisteren over had.

Het is een detective! Zal ik er een prijsvraag van maken? Waarom moeten deze kinderen die gewoon kunnen leren en een diploma kunnen halen en als enig probleem hebben dat ze niet op school kunnen zijn, nu artikel 5a aanvragen als ze geen gebruik willen maken van het witte kamertje?
Ik geef een hint: kijk nog even naar de titel van dit stukje…

zaterdag 15 december 2018

Deel 24. Het recht op een wit kamertje 15 december 2018


Vandaag trok Carrie in haar column in het AD, stevig van leer tegen het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam: “Blijf met je brutale tengels van Acato af! Je krijgt je gewone onderwijs niet eens georganiseerd!”

Er kwamen veel reacties. Zo ook van een mevrouw met een gelijksoortig initiatief als Acato, in Leiden: www.live-life.today

Neem de moeite om ernaar te luisteren. Als je een hart hebt ga je huilen.

Wanneer levert een school maatwerk? Als je twee dagdelen per week alleen in een wit kamertje met een leraar mag zitten? Volgens de scholen is dat genoeg.

Kinderen met autisme die niet in het schoolsysteem passen, of misschien moet ik gewoon zeggen: Kinderen die niet in het schoolsysteem passen -want onze samenleving en vooral de schoolbesturen zijn de grootste autisten van dit land- zijn lastpakken die volgens de scholen tevreden moeten zijn met twee dagdelen alleen in een lokaaltje met een leraar. De rest van de week mag het kind thuis zitten en weg kniezen.

Als je een ‘gewoon’ kind bent dan mag je ook gewoon naar school. Daar groei je op tussen medeleerlingen, maak je vrienden, krijg je gezelligheid, misschien wel feestjes, leuke vakken aangeboden en krijg je dus de gelegenheid om je op allerlei gebied te ontwikkelen. Krijg je kansen. De scholen troeven elkaar af met de bijzondere extra’s die ze allemaal in huis hebben voor de veelbelovende kroost. Als een kind zich even niet prettig voelt in de klas, rennen ouders naar school. Want een kind moet zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen, anders lukt het straks nooit op een HBO of universiteit!

Kinderen met autisme krijgen vanaf hun vierde te horen dat ze niet deugen voor het systeem. Ze moeten in therapie, behandeling, mogen niet in de klas zitten of lopen er zelf weg. Begeleiding bestaat uit een dagelijks praatje met de een of andere debiel die zich ambulant begeleider noemt, wat ervoor moet zorgen dat het kind ophoudt met raar zijn. Als het dan uiteindelijk thuis komt te zitten mag het blij zijn met twee dagdelen in een kamertje met iemand die je het wiskundeboek wel wil voorlezen op voorwaarde dat je oplet. En daarna mag je dan weer naar huis. Je hebt geen recht op gezelligheid, andere leerlingen waar je het wel mee kan vinden, creatieve of andere ontwikkeling. 

Je moet wel knettergestoord zijn als je meent dat zo'n kind zich zal ontwikkelen tot een evenwichtige volwassene die vol mooie verwachtingen de toekomst tegemoet ziet en niet onbelangrijk: zijn eigen brood gaat verdienen.

Maar dat is het maatwerk wat de scholen bereid zijn in te richten voor onze kinderen met een afwijkende ontwikkeling. Meer hebben ze er niet voor over. Alle miljoenen ten spijt.

Het initiatief in Leiden en Acato in Rotterdam is opgericht door ouders die hun kinderen een fijne omgeving gunnen waar ze zich tussen andere leerlingen kunnen ontwikkelen. Waar ze ook de schooltijd als een fijne tijd kunnen ervaren en daarmee de kans krijgen om te worden tot leuke, blije volwassenen die zin hebben in de toekomst. Zodat ze straks misschien niet ten laste komen van de samenleving.

De schoolbesturen gunnen deze kinderen en de samenleving dat niet. Ze gunnen deze kinderen twee dagdelen alleen in een wit kamertje. En de samenleving gunnen ze een levenslange belasting. 
Ik wil heel graag weten: wat is nou dat recht op onderwijs? Alleen dat witte kamertje? 
zaterdag 8 december 2018

Deel 23. Brief aan de minister. 6 december 2018

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
T.a.v. Zijne Excellentie minister A. Slob
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag


Rotterdam, 6 december 2018Excellentie,

Bijgesloten deel ik met u een brief die wij vandaag aan de wethouder jeugd, mw. J. Bokhove, in Rotterdam stuurden.

Uiteraard bent u op de hoogte van het feit dat Rotterdam heel wat thuiszitters heeft. Zijn het er officieel 100? En dan nog zo’n 350, 360? artikel 5a kinderen. Ik kan mij voorstellen dat u ook weet dat daarbovenop veel  thuiszitters onzichtbaar zijn omdat niemand er verantwoordelijkheid voor wil nemen. De scholen weten niet wat te doen en verzwijgen en negeren deze kinderen. Hoeveel kinderen zijn dat? Ik weet het niet. Ik hoop dat u het weet.

Bij Acato, de dagbesteding van Stichting Bloemfleur, hadden wij afgelopen jaar dergelijke informele thuiszitters in huis. Inmiddels moeten we deze kinderen weer naar huis sturen. In bijgesloten brief leest u waarom.

De brief ging ook naar ‘de krant’, de ombudsman enz.

Voor achtergrondinformatie kunt u terecht op: www.sasboot-ton.blogspot.com

Vriendelijke groet,
 L,
Vrijwilliger

woensdag 5 december 2018

Deel 21. Het is voor ons geen Sinterklaas vandaag. 5 december 2018

Het is 5 december vandaag. Het mag dan pakjesavond zijn; het is helaas niet de dag dat kwetsbare kinderen, de onzichtbare thuiszitters van Rotterdam een hand gereikt krijgen van hun overheid. Hieronder de reactie van de gemeente op het ultimatum van ons bestuur.

Maar eerst dit:

Vorige week vertelde een moeder mij dat de school van haar zoon zich aan het indekken is. De jongen zat een jaar op en af thuis. Zij en haar man hadden veelvuldig gevraagd om de inzet van het samenwerkingsverband maar de school zei telkens dat ze het zelf wel konden. Een toelaatbaarheidsverklaring of een arrangement was echt niet nodig. Nu haar zoon bij Acato misschien een plekje vindt, blijkt de school helemaal geen dossier gemaakt te hebben. De verslagen worden nu verzonnen: ‘Wij kunnen er niets aan doen! De ouders werkten niet mee!’ staat erin te lezen. Gelukkig heeft moeder de mails nog. Maar je vraagt je af: waarom gaat dit zo?

Een paar weken geleden kreeg ik de bovenschoolse directeur van Yulius met een collega op bezoek op onze locatie aan het Goudseplein. Ze is de eerste en enige schooldirecteur die de moeite heeft genomen. Ze was aangenaam verrast door wat ze zag.

Zij zei echter: “ Als kinderen thuis zitten zijn ze de verantwoordelijkheid van de ouders. Als ze bij jullie zitten, zijn ze ineens ook weer onze verantwoordelijkheid.”
Ik antwoorde: “Dus is het beter voor jullie als kinderen thuis zitten.”
De bovenschoolse directeur reageerde oprecht geschokt: “Nee, dat bedoel ik niet!”
“Dat kan zijn,” zei ik, “maar dat zeg je wel.”

Volgens mij zijn ze bang. Hoe komt dat toch? Waarom is iedereen zo bang? 

De reactie van de gemeente:

Geachte mevrouw Mundt, beste Leonie,

Na onze laatste gesprekken 2 en 31 oktober zijn we uit elkaar gegaan met de insteek om te komen tot een duurzaam aanbod passend bij ieder kind. Een aantal kinderen zouden in aanmerking kunnen komen tot een leerrechtpilot en bij andere kinderen zou een ingroeiplan “terugkeer onderwijs” moeten worden opgesteld. We hebben hier over afspraken met elkaar gemaakt en wederzijdse acties met elkaar besproken. Het gesprek op 11 december is bedoeld om samen met u, Stichting Bloemfleur de huidige stand van zaken te bespreken en verdere noodzakelijke afspraken en acties te bespreken en in een helder tijdspad te beleggen. De mail die vanuit mevrouw Boot aan ouders verzonden betreuren wij en draagt niet bij tot het komen tot een open gesprek aankomende 11 december en tot het komen van een constructieve oplossing. We zouden het op prijs stellen als u afstand neemt van de daarin gedane uitspraken richting ouders.

Uw opmerking over de huur is direct opgepakt en is op dit moment conform eerdere afspraken met spoed geregeld. Excuses dat dit vanuit ons is blijven liggen.

Op 11 december hebben we inderdaad ook een bijeenkomst voor ouders gepland
Een aantal ouders heeft namelijk vragen gesteld aan ons, school en/of KoersVO. Tijdens de ouderbijeenkomst willen hen informeren over de laatste stand van zaken en deze vragen beantwoorden. 

Hieronder vindt u de antwoorden op uw vragen die u deze week via de mail aan ons heeft gesteld.

1.         Zijn de ouders van alle leerlingen conform afspraak benaderd voor een gesprek voor een herijking van het OPP? Zo niet, waarom niet?
Conform de afspraken zijn alle betrokken schoolbesturen door Koers VO of het eigen samenwerkingsverband benaderd en gevraagd om ouders uit te nodigen voor een herijking van het OPP gesprek. Ouders die aangaven in gesprek te willen zijn gesproken.

2.         Hoeveel van de leerlingen hebben het uitstroomperspectief zorg en komen voor een leerrechttraject in aanmerking?
Vanwege privacy kunnen we niet communiceren over de inhoud en uitkomsten van deze gesprekken

3.         Wanneer ontvangt Acato de financiering voor deze kinderen en om welk bedrag per kind gaat het?
Bij twee Rotterdamse leerlingen, die aanmerking komen voor de leerrechtpilot, liepen de PGB’s op 1 december 2018 af. De gemeente Rotterdam heeft in afwachting van de nadere afspraken over de leerrechtpilot (ons gesprek op 11 december) de PGB’s van deze Rotterdamse leerlingen tot het eind van dit kalenderjaar verlengd.

4.         Is met ouders die benaderd zijn het uitstroom perspectief zorg en de mogelijkheid voor een leerrecht traject bij Acato besproken?
In verband met de privacy kunnen we niet communiceren of de uitkomsten van deze gesprekken. Conform onze afspraken is ook naar de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden gecommuniceerd dat bij leerlingen waar zorgvoorliggend is, een leerrechtpilot of een passend zorgaanbod vanuit reguliere jeugdhulp mogelijk is.  Naar mijn weten is hier dan ook over gesproken.

5.         Wat gaat er gebeuren met de kinderen die ondanks dat ze al geruime tijd thuis zitten het uitstroomperspectief onderwijs krijgen maar waarvoor binnen het onderwijs geen geschikte plek beschikbaar is (waardoor ze al lang thuis zitten en dus weer thuis zullen komen te zitten)?
Vanwege privacy kunnen we niet communiceren over de inhoud en uitkomsten van deze gesprekken en eventuele vervolgafspraken. Betrokken schoolbesturen en samenwerkingsverband zijn hierover in gesprek met desbetreffende ouders.

6.         Als nog niet voor alle leerlingen duidelijk is wat het uitstroomperspectief is en of zij in aanmerking komen voor een leerrechtpilot, wat gaat de Gemeente dan doen om te zorgen dat Acato na 1 januari a.s. door kan gaan en de kinderen niet weer naar huis gestuurd moeten worden? Gaat de Gemeente een voorschot of andere wijze van financiering verstrekken? Als er geen financiële middelen beschikbaar worden gesteld dan kan Acato na 1 januari a.s. niet verder.
Tijdens het gesprek van 11 december willen we hier juist graag afspraken over maken. Een leerrechtpilot omkleed namelijk gezamenlijke inzet en financiering vanuit onderwijs en jeugdhulp. Acato komt, zoals al eerder aangegeven, niet in aanmerking voor financiering vanuit onderwijsgelden en zoals 31 oktober aangeven, dient Acato ook voor financiering vanuit jeugdhulp aan wettelijke kwaliteitseisen uit de jeugdwet te voldoen. Wij horen 11 december graag van u de stand van zaken.


We hopen u 11 december te zien zodat we in gesprek kunnen over de onderwerpen zoals genoemd in de uitnodigingsbrief en dat we kunnen komen tot concrete samenwerkingsafspraken.

Namens J.M.
Met vriendelijke groet,

Coordinator Incidenten Jeugd & Relatiemanager SISA
Gemeente Rotterdam
Maatschappelijke Ontwikkeling
Afdeling Jeugd
Het Timmerhuis, Halvemaanpassage 90
Postbus 70012 3000 KP Rotterdam
Telefoon 06 5120 5110
Website 
www.rotterdam.nl

dinsdag 4 december 2018

Deel 20. Pardon? 3 december 2018

Gisteren werden we bij Acato door de ouders geïnformeerd over ‘de voortgang van de pilot met Acato’.  De ouders kregen onderstaande brief of iets vergelijkbaars en waren enigszins verbaasd dat ze door ons niet geïnformeerd waren. 

Dat laatste komt omdat wij bij geen enkel gesprek zijn uitgenodigd. 

Bij Stichting Bloemfleur en Acato weten wij van niets!

Best bijzonder eigenlijk als ik even cynisch uit de hoek mag komen:  in de brief aan de ouders staat:  ‘Bij deze bijeenkomst zullen alle partners in dit traject aanwezig zijn, zowel de gemeente als Koers VO en de schoolbesturen.’

Acato is dus geen partner in dit traject. Goed om te weten!

Overigens hebben niet alle ouders een brief gekregen. Dat is ook wel weer bijzonder.

Maar alle bitterheid op een stokje: Afgelopen week waren twee dames van het wijkteam van Kralingen bij ons op bezoek. Ze wilden kennismaken en het project met eigen ogen aanschouwen. Deze dames vertelden mij dat Koers-VO zo enorm positief is over Acato. Zo geweldig wat wij doen! Dat is toch heel fijn om te horen. 
Ik was natuurlijk verbaasd en vertelde deze dames dat ouders met hele andere verhalen komen. Zij krijgen te horen van Koers-VO dat het helemaal niet mag wat wij doen.

Hoe zit dit nou? Dat is eigenlijk het eerste wat ik nu wens voor alle ouders, de medewerkers van Acato en de vrijwlligers die zich zo inspannen: duidelijkheid over ons project. Wanneer mogen we nou eigenlijk echt beginnen? Wat vinden de gemeente, Koers-VO en hun achterban nou echt van dit project en wat heeft de toekomst voor ons in petto? 

Hebben wij ook rechten eigenlijk? En de kinderen? En de ouders?

Mogen ouders straks kiezen? 
Komt er voor kinderen die niet op regluier (speciaal) onderwijs passen straks ook een keuze palet net als voor de andere kinderen van Nederland? En mag Acato dan een van die keuzes zijn?

In de brief staat heel nadrukkelijk een einddatum. Het project is nog niet eens van start! Mag ik vragen: Waarom staat daar zo nadrukkelijk een einddatum? Wat komt daarna?

Ouders!!! Laat niet met u sollen!!!
Kan ik alleen maar wanhopig  in het wild roepen.


De brief:

Beste ouders,

Zoals afgesproken zouden wij u deze week informeren over de voortgang van de pilot met Acato. Afgelopen week is er een groot overleg geweest. Naar aanleiding van dit overleg willen wij u graag uitnodigen voor een ouderbijeenkomst. Deze ouderbijeenkomst vindt plaats op 11 december 2018 tijd 12.30 uur op de Locatie Het Passer College aan de Waghemakerestraat 11 in het bijgebouw.

Wat kunt u verwachten van de bijeenkomst? Tijdens de ouderbijeenkomst informeren wij u over de voortgang en over de afspraken die de gemeente met Acato heeft gemaakt over de pilot die dit schooljaar 2018/2019 loopt (einddatum 31 juli 2019). Bij deze bijeenkomst zullen alle partners in dit traject aanwezig zijn, zowel de gemeente als Koers VO en de schoolbesturen.

Deze bijeenkomst gaat over zaken die voor alle ouders van belang zijn. Er zullen meerdere ouders aanwezig zijn. Uw kind en alle andere kinderen die deelnemen aan deze pilot zijn uniek; over zaken die specifiek over uw kind gaan blijven wij graag met u in gesprek. U ontvangt daar na deze bijeenkomst een aparte uitnodiging voor.


Met vriendelijke groet,

Schoolleider Schreuder College

maandag 3 december 2018

Deel 19. Ultimatum. 3 december 2018

Beste J (afdelingshoofd gemeente) en Y(ambtenaar),

Helaas moeten wij als bestuur van Stichting Bloemfleur vaststellen dat opnieuw afspraken niet worden nagekomen door de Gemeente en Koers Vo en dat wij niet worden geïnformeerd over de gang van zaken. 

Wij hebben ook vernomen dat de verhuurder SOR ondanks alle toezeggingen van de Gemeente nog steeds niet is betaald. Onbegrijpelijk en schandalig. Ik verwijs naar de expliciete toezegging van de Gemeente dat SOR betaald zou worden van 3 oktober 2018, 15:59:

"De gemeente zorgt op dit moment in overleg met SOR dat het Goudsplein beschikbaar blijft voor een leerrechtpilot en betaalt dat"

De gemeente betaalt tot op heden helemaal niets.

Wij gaan op deze manier niet verder met overleg en zullen noodgedwongen stappen moeten nemen om het belang van deze kinderen hoger op de politieke agenda te krijgen.

Wij begrijpen dat er in de week van 26 november een groot overleg is geweest over Acato. Wij zijn niet uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn en weten niet wat de uitkomst van dit overleg is geweest.

Op 11 december a.s. staat een bijeenkomst voor ouders van het Passer College gepland waarin zij worden geïnformeerd over de afspraken die zouden zijn gemaakt met Acato over de pilot. Wij weten niet over welke afspraken dat gaat. Kennelijk waren jullie niet van plan om ons bij de voorbereiding daarvan te betrekken. Wij zijn pas uitgenodigd voor een gesprek op 11 december terwijl Josine heeft toegezegd dat wij al in de week van 3 december geïnformeerd zouden worden.

Ik verwijs naar de afspraken die zijn vastgelegd in de e-mail van J(ambtenaar) aan Eric Muller (Stichting Bloemfleur) van 3 oktober jl (12.09).

Wij hebben met elkaar afgesproken dat per leerling wordt gekeken of een leerrecht constructie mogelijk is. De kinderen krijgen dan indien mogelijk een leerrechtvrijstelling en worden ingeschreven op een school voor 0 uren onderwijs.  Alle leerlingen zouden door het bestuur waar ze ingeschreven staan benaderd worden voor een afspraak om het OPP te herijken. Alle ouders zouden in de week van 3 oktober worden benaderd.

Voor zover wij weten is dat niet gebeurd en is slechts een zeer beperkt aantal ouders benaderd. Wij hebben begrepen dat in die gesprekken werd aangegeven dat Acato geen optie was, omdat Acato geen financiële middelen zou hebben. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld en een kip-ei verhaal. De afspraak was dat als het uitstroom perspectief zorg zou zijn, de betreffende leerlingen gebruik zouden kunnen maken van de leerrechtpilot bij Acato en dat daarvoor dan financiële middelen beschikbaar zouden worden gesteld). Wij begrijpen dat deze mogelijkheid met ouders echter niet serieus wordt besproken. 

Graag vernemen wij uiterlijk woensdag 5 december a.s. wat de stand van zaken is. 

Wij hebben de volgende vragen die wij in ieder geval uiterlijk 5 december a.s. schriftelijk beantwoord willen zien:
  1. Zijn de ouders van alle leerlingen conform afspraak benaderd voor een gesprek voor een herijking van het OPP? Zo niet, waarom niet?
  2. Hoeveel van de leerlingen hebben het uitstroomperspectief zorg en komen voor een leerrechttraject in aanmerking?
  3. Wanneer ontvangt Acato de financiering voor deze kinderen en om welk bedrag per kind gaat het?
  4. Is met ouders die benaderd zijn het uitstroom perspectief zorg en de mogelijkheid voor een leerrecht traject bij Acato besproken?
  5. Wat gaat er gebeuren met de kinderen die ondanks dat ze al geruime tijd thuis zitten het uitsstroomperspectief onderwijs krijgen maar waarvoor binnen het onderwijs geen geschikte plek beschikbaar is (waardoor ze al lang thuis zitten en dus weer thuis zullen komen te zitten)?
  6. Als nog niet voor alle leerlingen duidelijk is wat het uitstroomperspectief is en of zij in aanmerking komen voor een leerrechtpilot, wat gaat de Gemeente dan doen om te zorgen dat Acato na 1 januari a.s. door kan gaan en de kinderen niet weer naar huis gestuurd moeten worden? Gaat de Gemeente een voorschot of andere wijze van financiering verstrekken? Als er geen financiële middelen beschikbaar worden gesteld dan kan Acato na 1 januari a.s. niet verder.
Indien wij 5 december a.s. geen schriftelijke reactie hebben ontvangen achten wij ons vrij om de stappen te nemen die wij raadzaam vinden. Gezien de financiële situatie van Acato kunnen wij het ons niet veroorloven om daarmee nog langer te wachten. Ik breng in herinnering dat de Gemeente ervoor heeft gekozen om de PGB's van leerlingen stop te zetten zonder dat een oplossing voor deze leerlingen voorhanden was en dat wij sinds mei 2018 al in overleg zijn over een oplossing voor deze leerlingen. Tot op heden hebben het grote aantal gesprekken, de brieven en e-mail wisselingen in de afgelopen 6 maanden voor de leerlingen van Acato nog geen enkel concreet resultaat opgeleverd. Het kan zo echt niet verder. 

Wij horen graag.

Met vriendelijke groet,


Leonie Mundt
Stichting Bloemfleur

zondag 2 december 2018

Deel 18. Het mag niet: Kinderen helpen. 3 oktober 2018

Het loopt allemaal anders. Het bestuur van Boor komt terug van vakantie. Ineens komt de aap uit de mouw. Mevrouw De Directrice heeft vrolijk afspraken zitten maken met 4 ambtenaren en het Bestuur van Stichting Bloemfleur, terwijl ze daartoe helemaal niet bevoegd was. 

Het bestuur van Boor vindt het niet nodig om het bestuur van Stichting Bloemfleur te woord te staan. Het bestuur van Boor vergadert wekelijks op afstandelijke hoogte en verzint elke week een nieuw lijstje bezwaren of vragen. De vraag over de brandveiligheid komt wel drie keer langs en kost dus evenzoveel weken. Omdat niemand het huurcontract tekent mogen we het gebouw niet gebruiken. De consequentie is dat de kinderen thuis moeten gaan zitten wachten tot de verantwoordelijken hun afspraken na gaan komen.

>>Ja alles ís klaar. We kunnen beginnen. Jullie hebben je bureau ingericht. Een muurtje geschilderd, je boeken en spulletjes gebracht. En nu moeten we je vertellen: Sorry kinderen, de school die we speciaal voor jullie hebben gemaakt gaat weer dicht.

Zonder dat er nou echt een zinnige reden voor is. Ik weet het: Alle kinderen van Rotterdam zijn al naar school. Ik weet het: we hadden het beloofd. We zijn ook klaar. We zouden kunnen beginnen. Als we mochten.
Maar we mogen nu toch weer niet. Het is onbegrijpelijk en om razend van te worden.  <<

De kinderen zitten 5 weken thuis te wachten. Ik krijg wanhopige moeders aan de telefoon. Hun kinderen zakken weer helemaal in de put.

Omdat Leonie dringende brieven stuurt en met de krant dreigt wordt een oplossing aangedragen. De Gemeente belooft tenslotte om zelf het huurcontract te tekenen, zodat we begin oktober eindelijk kunnen beginnen. 
Boor stuurt een brief waarin ze zich terugtrekken uit de afspraak. Reden: Acato vormt ineens een risico volgens de ‘controler’ van Boor omdat we geen geld op de plank hebben liggen. We hebben niet gespaard van de PGB’s van de kinderen. Dat klopt. Ik heb het eerder uitgelegd: We hebben namelijk alles gebruikt voor hun begeleiding. 
Koers-VO doet een onwillige duit in het zakje. De inspectie vindt het niet goed wat Acato doet. Helaas, het kan niet.
Wat gek? Koers-VO ging toch geld beschikbaar stellen? Dat schreef mevrouw De Directrice toch? Heeft Koers-VO ineens een ander idee nu het bestuur van Boor er weer is?

Er is geen afspraak meer. Na een overleg krijgen we wat voorwaarden toegestuurd van de gemeente (zie hieronder). We zijn een soort loopjongens geworden van de politieke willekeur.

8 oktober beginnen we met lood in de schoenen aan een project wat door de verantwoordelijken bijna agressief wordt gesaboteerd. 

Hieronder het resultaat van het laatste overleg. Er is richting Stichting Bloemfleur en Acato geen enkel vervolg aan gegeven. Onze reactie was niet interessant. Ik kan mij niet voorstellen dat de deelnemers aan dit gesprek erop uit waren om een oplossing voor deze kinderen in te richten.

Ouders worden wijsgemaakt dat Aacto zich aan afspraken te houden heeft. Maar er zijn geen afspraken. Niemand betaalt voor onze inzet. Niemand bekommert zich om ons. 
Hieronder de samenvatting van de laatste bijeenkomst. Mijn commentaar staat ertussen.

Van: ambtenaar J
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 12:09
Aan: Stichting Bloemfleur
CC: advocaat BOOR, directeur onderwijs gemeente, CvB Boor, directeur Innovatie Koers-VO, 2 directies Koers-VO, 6 ambtenaren
Onderwerp: Terugkoppeling van afspraken van gistermiddag

Beste St Bloemfleur,

Bij deze op papier wat we gisteren besproken hebben. Graag horen we de reactie van stichting Bloemfleur.

Voor de goede orde: er was één bestuurslid van Stichting Bloemfleur aanwezig. Het bestuur van Stichting Bloemfleur bestaat uit vrijwilligers die overdag moeten werken. 
Onze reactie op deze samenvatting bleek achteraf niet interessant.


Terugkoppeling
Gisteren om 14.30 uur zaten wij bij elkaar om een oplossing te vinden voor de +- 17 leerlingen die nu bij Stichting Bloemfleur bekend zijn en thuiszitten zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. In dit overleg hebben wij met elkaar afgesproken dat we zo snel mogelijk tot een duurzaam en passend aanbod voor deze jeugdigen willen komen. Bij deze een kort verslag.

Vorige week woensdag dachten de partijen een oplossing gevonden te hebben via onderwijsmaatwerk. Op donderdag bleek echter dat deze oplossing niet geaccepteerd wordt door de onderwijsinspectie omdat:
-       Goudseplein geen onderwijslocatie is
-       Tlv-middelen niet aan een niet onderwijsinstelling overgemaakt mogen worden

Daarop heeft BOOR Koers VO benaderd om te informeren naar de mogelijkheden van een leerrechtconstructie (waarbij jeugdigen een leerplichtvrijstelling hebben, maar wel ingeschreven worden op een school voor 0 uren onderwijs, zodat er mogelijkheden ontstaan om tot leren en ontwikkelen te komen). Die constructie is echter alleen mogelijk als de leerlingen daadwerkelijk een vrijstelling krijgen / nodig hebben.

Wat wel bijzonder is: een leerling van Yulius zat twee jaar thuis, zonder vrijstelling. Volgens Yulius mocht dat want hij maakte thuis zijn huiswerk: het betrof -volgens Yulius- geoorloofd verzuim.

Een leerling van BOOR zat twee jaar thuis. Ook geen probleem. Hij was ziekgemeld.

Een leerling van Horizon zat anderhalf jaar thuis. Geen vrijstelling. Ouders hoorden nooit wat.

Het probleem ontstaat dus pas als ze geholpen worden door Stichting Bloemfleur. Is dat niet vreemd?

Om voor ieder kind het meest passende aanbod te doen, komen Koers VO, BOOR en de gemeente tot de volgende lijn:
-       De ouders worden door het schoolbestuur waar de leerling ingeschreven staat, zo snel mogelijk benaderd voor een afspraak voor de herijking van het ontwikkelperspectiefplan waarbij niet alleen de onderwijsbehoefte / leerbaarheid en belastbaarheid wordt geïnventariseerd. Bij dit overleg zijn naast de ouders 3 personen aanwezig: iemand vanuit de school, iemand vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs (in geval van Koers de Koersconsulent) en iemand vanuit de zorg (voor jeugdigen woonachtig in Rotterdam is dat de onderwijszorgspecialist van MEE) om de gecombineerde onderwijs en zorgbehoefte te inventariseren.

Heel merkwaardig. Wij worden niet uitgenodigd. Wie gaat beslissen wat er goed is voor het kind? Sommige kinderen zitten al een half jaar bij Acato. En daarvoor zaten ze een jaar of langer thuis.

Een moeder van een van onze leerlingen zal bij zo’n gesprek vijf mensen voor haar neus krijgen die haar dwingen om hem uit te schrijven want hij was 18 jaar geworden. De jongen wil graag zijn school afmaken, bij Acato, maar dat mag niet van de (Boor)school. 

o    De ouders van de BOOR leerlingen zijn daar gistermiddag al over gebeld
De ouders van de yulius / horizonleerlingen zullen waarschijnlijk morgen worden gebeld (directeur innovatie geeft hier uitsluitsel over)

Veel leerlingen moeten nog steeds gebeld worden.

Voor leerlingen waarvan de school niet onder Koers VO valt, neemt directeur innovatie het initiatief om met het desbetreffende samenwerkingsverband te regelen dat die schoolbesturen hetzelfde doen. Het streven is dat deze ouders deze week nog worden gebeld, maar de benodigde afstemming via een ander samenwerkingsverband zou wat vertraging op kunnen leveren.

Dit is niet gebeurd denk ik. Mij is er in ieder geval niets over verteld.

Met bestuurder E. is afgesproken dat Bloemfleur een lijst aanlevert met namen van de leerlingen en naam van de school. Bloemfleur vraagt ouders toestemming om deze gegevens  te delen met Koers VO, een evt. ander betrokken samenwerkingsverband passend onderwijs en de school. 

Dat is wel gebeurd. Ik heb gemakshalve de ouders het directe mailadres gegeven van de directeur innovatie. Ik heb ook een lijst gestuurd.

J (ambtenaar) / B (directeur innovatie) kijken onderling welke contactpersonen uit de andere betrokken woongemeenten betrokken moeten worden om te zorgen dat die gemeenten iemand vanuit CJG/Wijkteam meesturen naar het gesprek met de ouders

Nooit iets over vernomen.

-       Uit de ontwikkelperspectiefplannen blijkt niet alleen wat voor omgeving een leerling nodig heeft om tot leren te komen (o.a. prikkelarm), maar ook of de verwachting is dat de leerling binnen 1 à 2 jaar weer terug kan naar het VSO (al dan niet met behulp van onderwijsmaatwerk of een onderwijszorgarrangement, maar met een volledig onderwijsprogramma en meer dan 50% onderwijstijd) of dat dat niet zo is en ouders dus geadviseerd wordt een leerplichtvrijstelling aan te vragen.

Ik hoop dat ze koffiedik kunnen kijken of een ziener in huis hebben.
50% onderwijstijd: wat verstaat men onder onderwijs? Moet dat wiskunde zijn of valt zangles ook onder onderwijs? En koken? 

-       Wanneer op basis van het ontwikkelperspectiefplan het uitstroomperspectief ‘onderwijs’ is, zal het schoolbestuur een maatwerkaanbod doen aan de ouders en leerling waarbij de leerling (parttime) les krijgt op een locatie met een onderwijsbestemming, door een docent in dienst van een schoolbestuur, met evt. extra begeleiding vanuit onderwijsondersteuning en jeugdhulp (evt. zou Acato op de schoollocatie ambulante ondersteuning kunnen bieden op verzoek van het schoolbestuur). 

Zolang de mening van Stichting Bloemfleur niet interessant is voor de andere partijen kan Acato weinig doen. Acato geeft geen ambulante begeleiding op school. Ik verwijs diegene die werkelijk geïnteresseerd is in ons, graag naar onze website.

Het is ook triest wat hier staat. En heel erg kind-onvriendelijk. Verzonnen door droogstoppels. Als er iets met je is mag je niet meer kiezen. Take it or leave it.


Bij het uitstroomperspectief ‘onderwijs’ is de locatie Goudseplein niet aan de orde omdat de onderwijsinspectie daar niet mee akkoord gaat

Ook al hebben kinderen het daar dus fijn... Als er iets met je is (je zit dus al thuis omdat het op school echt niet gaat) mag je niet ergens voor kiezen. Dan moet je je schikken. Hoezo gelijke rechten voor iedereen?

-       Wanneer op basis van het ontwikkelperspectiefplan het uitstroomperspectief ‘zorg’ is, zullen ouders een beroep doen op een leerplichtvrijstelling in hun woongemeente. 

Toch is dit raar: het uitstroomperspectief moet 'zorg' zijn. Dat begrijp ik niet. Ik zoek nog iemand die dat kan uitleggen. We willen toch juist dat kinderen weer tot leren komen? Daarom richten we toch zoiets in als Acato?

Dan gaat een onafhankelijke arts toetsen of het kind leerbaar en belastbaar is en of het dus een vrijstelling van de leerplicht moet krijgen. Wanneer het kind een vrijstelling van de leerplicht heeft gekregen, kunnen de ouders gebruik maken van:

Een aanbod van dagbehandeling door een pgb aanbieder die aan de jeugdhulpeisen voldoet of een aanbod in natura van een jeugdhulpaanbieder die dagbehandelingsplekken biedt

Ik vraag me af of de mensen die dit opschrijven enig idee hebben waarmee ze bezig zijn. Als een kind niet op school past moet het behandeld worden zodat het daarna wel op school past. Snap ik dit goed?


  • Daarnaast zijn Koers VO , BOOR en de gemeente bereid om voor deze groep leerlingen een zogenoemde leerrechtpilot met de looptijd van 1 schooljaar (2018-2019) vorm te geven waarbij Acato in samenwerking met de schoolbesturen een aanbod biedt op het Goudseplein. De gemeente heeft een goede relatie met SOR en regelt met SOR dat de locatie zes maanden beschikbaar blijft voor de leerrechtpilot. De gemeente stelt daarvoor de financiële middelen beschikbaar.


Zes maanden? Wat bedoelen ze daar nou weer mee? Die goede relatie valt wel mee geloof ik. SOR heeft op het moment dat ik dit schrijf nog helemaal niets van de gemeente gehoord. Ook de huur is niet betaald laat staan een contract ondertekend.


NB; Voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen is het van belang dat in het geval ouders besluiten een beroep te doen op een leerplichtvrijstelling het advies van het samenwerkingsverband en MEE meegestuurd wordt naar de arts. 

Waar is dat advies van Koers-VO, het samenwerkingsverband, op gebaseerd?

De hierboven beschreven werkwijze geldt voor de leerlingen die op dit moment op de lijst van Acato staan. Voordat er eventueel nieuwe instroom plaatsvindt, verzoeken we Acato om met Koers VO / gemeente af te stemmen.

Kinderen mogen namelijk niet voor ons kiezen. Stel je voor! Het is om diep verdrietig van te worden.


Met vriendelijke groet,

Themamanager aansluiting onderwijs - jeugdhulp
Gemeente Rotterdam
Maatschappelijke Ontwikkeling
Jeugd

Website www.rotterdam.nl


Deel 17. De deuren kunnen open! 3 september 2018

Wie de laatste afleveringen gelezen heeft zal zich verbazen dat Acato nu, 2 december als ik dit opschrijf, op het punt staat om ‘om te vallen.’ Er is namelijk nog helemaal niets betaald. Er is geen enkele afspraak nagekomen. Niet door de gemeente en niet door Boor, niet door het samenwerkingsverband.

Wel door ons. We hebben 19 leerlingen die we lesgeven in allerlei zaken:  Schoolvakken, maar ook schilderen, schrijven en andere kunsten.

Nieuwe aanmeldingen zijn schaars. Er wordt wel informatie ingewonnen door wanhopige ouders en vaak evenzo wanhopige leden van wijkteams, maar de informatie die ze daarop krijgen van het samenwerkingsverband schrikt ze af: “Het mag helemaal niet wat ze doen bij Acato. Sas Boot weet allang dat het niet mag wat ze doet. Het wordt niet gefinancierd.”

Gisteren belde een moeder. Haar kind is 16 jaar, hoogbegaafd. Ze zit drie jaar thuis. Ik vertelde haar maar gelijk het verhaal wat ze van het samenwerkingsverband te horen zal krijgen: “Het mag niet wat wij doen bij Acato.”

Thuiszitten mag ook niet. Het samenwerkingsverband moet een dekkend netwerk hebben zodat alle kinderen naar school kunnen. Maar ja, als je een erkende instelling bent en een warm contact onderhoudt met de inspectie, kom je overal mee weg.

Waar ben ik gebleven met mijn verhaal? Ik zit op zee, met mijn mobiel naast me. Als we onder de kust varen heb ik bereik. Onze vrijwilliger L. heeft een bedrijf gevonden dat de vloer op 21 augustus kan leggen. L. belooft die voor te schieten. Hij was bij de afspraken: “De afspraken Sas zijn zo stevig. Gemaakt in het bijzijn van vier ambtenaren! Hier komen ze echt niet onderuit!” De brandveilige vloer, met keurmerk kost bijna 10.000 euro. Onze vriendelijke huisbaas doet een bijdrage.
L. regelt ook de verhuizing van de meubels uit Amsterdam: op 24 augustus kunnen we inrichten.

18 augustus kom ik weer thuis. Op 21 augustus starten we namelijk op de ‘oude’ locatie. De 18 plus leerlingen die op de wachtlijst stonden kunnen nu terecht op de Goudse Rijweg.

We krijgen intussen van alle kanten zaken geschonken: Een bankstel voor de zithoek, een paar prachtige boekenkasten, enorme vergadertafels van een school om aan te knutselen, een werkbank van de zeevaartschool, een fonds voor computers.
Ik heb een vriendelijke jongeman met een busje in mijn vriendenkring die tegen een heitje rondrijdt om alles op te halen. Van zuid naar noord en van oost naar west. 
Het aansluiten van de elektriciteit vormt een uitdaging op zich maar dankzij onze huisbaas komt het voor elkaar. 
Vele vrijwillige handen komen helpen om de meubels schoon te maken.

Er worden trouwens ook nieuwe brandblusser opgehangen en de installatie wordt gekeurd. Ik noem het maar even want op het moment dat we kunnen beginnen met de kinderen, slechts één weekje later dan de andere scholen van Rotterdam, is dat het eerste wat Boor aangrijpt om het project te saboteren.

3 september gaan de deuren open. Niemand heeft in zo korte tijd een school in gericht. Ik ben apetrots op al die vrijwillige helpende handen en enorme betrokken huisbaas.

zaterdag 1 december 2018

Deel 16. Het is rond! De Gemeente wenst ons succes! 3 augustus 2018

Nou wat fijn allemaal. Een prachtig uitgewerkt plan waar iedereen achter staat. Zelfs Koers-VO, het samenwerkingsverband heeft bevestigd het geld ter beschikking te stellen voor dit project! 

De Grote Vakantie is inmiddels begonnen. Naast mijn werkzaamheden voor Acato heb ik ook een rederij samen met mijn man. Alles staat verkeerd om in de laatste zin: Mijn man en ik hebben samen een rederij en verdienen ons geld met actieve zeilvakanties op de Oostzee. Daarnaast heb ik ‘ehrenamtlich’ zeggen ze in Duitsland en zo voelt het ook, een schooltje opgezet waar kinderen en jongeren met autisme terecht kunnen. Inmiddels neemt dat laatste al mijn tijd in beslag maar nu, eind juli, moet ik toch echt naar zee. Pieter vertrekt met de schepen al in het voorjaar maar als de vakantie van Cato aanbreekt kan ik ook een paar weken mijn oorspronkelijke vak uitoefenen. 

Het gesprek met de gemeente laat ik in de capabele handen van onze voorzitter Leonie en L. In elke haven ren ik naar een wifi-hotspot om mijn mails op te halen.

Ik ben ook om een andere reden zenuwachtig. Via een vriendje, die als loodgieter aan hele grote renovatie-projecten werkt hebben we een hele verzameling bureaus en kasten toegezegd gekregen. Die moeten we op enig moment ophalen uit dat kantoor op de Zuid-as van Amsterdam. Anders wordt het ‘afgevoerd’. Ze worden al weken heen en weer geschoven in het gebouw waar de renovatie plaats vindt. Midden op de Oostzee is dat wel wat lastig te regelen. Bovendien moet er op de bovenverdieping van het nieuwe pand nog een vloer gelegd, liefst voordat de meubels worden bezorgd. En dat dan allemaal voor eind augustus zodat we na de Grote Vakantie ook werkelijk open kunnen.

Van: De Directrice
Verzonden: woensdag 1 augustus 2018 11:30
Aan: 2 ambtenaren
CC:  1 ambtenaar en Acato
Onderwerp: Aanvraag Boor, begroting Acato/Bloemfleur en bevestiging huisvesting


Beste R (ambtenaar), cc en ter info naar betrokkenen bij de gemeente, Acato/Bloemfleur en stichting Boor 

Na maanden van inspanningen, zelfs tijdens onze zomervakantie, zijn we er toch in geslaagd om een perspectief te creëren voor 24 thuiszitters zodat zij m.i.v. dit nieuwe schooljaar naar school kunnen.  
 (…)

Van:  Ambtenaar R
Datum: 3 augustus 2018 om 12:20:19 CEST
Aan: De Diectrice
Kopie: 3 ambtenaren en Acato
Onderwerp: Antw.:⁨ Aanvraag Boor,  begroting Acato/Bloemfleur en bevestiging huisvesting⁩
Beste mevrouw De Directrice

U heeft ons op 1 augustus 2018 het volgende verzoek gedaan:
Aan de afdeling onderwijshuisvesting  wordt gevraagd om de locatie Goudseplein 248 aan
te merken als onderwijslocatie en de kosten hiervan te op zich te nemen voor schooljaar 
2018-2019. Hiervan wordt expliciet afgesproken dat het een pilot betreft en dat ze derhalve niet
meetellen in de totaal m2 van BOOR.  BOOR treedt op als penvoerder van de locatie.
Het  benodigde bedrag  is € xxx, de begroting  van Acato wordt toegevoegd aan deze
aanvraag. 

Naar aanleiding van de stukken, die u heeft gezonden, kan ik u het volgende melden:
De gemeente Rotterdam zal de kosten voor de huur van de locatie Goudseplein 248 voor het schooljaar 2018-2019 op zich nemen. Hiervoor kan BOOR een aanvraag doen via het reguliere onderwijshuisvestingsprogramma. Aangezien deze middelen het tweede kwartaal van 2019 beschikbaar komen, dient BOOR de voorfinanciering te verzorgen. U heeft aangegeven dit te gaan doen.
Uw aanvraag mist nog de formele bevestiging van samenwerkingsverband KoersVO (en waar relevant PPO), dat er TLV middelen 2018-2019 beschikbaar worden gesteld voor het aanbod van Acato voor de betreffende 24 leerlingen. Wij verwachten deze bevestiging bij de formele aanvraag te ontvangen en zien dit als voorwaarde voor de toekenning.
Aangezien het een pilot betreft zal de locatie Goudseplein 248 niet meetellen in de totaal m2 van BOOR.
Het beschikbaar stellen van de huur voor het Goudseplein 248 in het schooljaar 2018-2019 is een eenmalige toezegging vanuit de Gemeente Rotterdam. Wij verwachten dat u samen met de schoolbesturen (in ieder geval Horizon en Yulius) en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, binnen 6 maanden vanaf de start van het huurcontract, tot een duurzame oplossing voor de huisvestingskosten komt. Uw contactpersoon vanuit de gemeente hiervoor is Yvon Klok van de afdeling onderwijs.

Wij wensen u heel veel succes met het verder vormgeven van de pilot.


Met vriendelijke groet,
Ambtenaar R.
Beleidsadviseur
Gemeente Rotterdam
Maatschappelijke Ontwikkeling
Jeugd & Onderwijs
Team Voortgezet Onderwijs
Telefoon 010 267 2669
Mobiel 06 12 64 98 05
Website www.rotterdam.nl