Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

zaterdag 18 januari 2014

Kwakzalverij

Speciaal Onderwijs is volgens de overheid de absolute autoriteit op het gebied van onderwijs aan kinderen met ernstige lichamelijke dan wel (neuro)psychiatrische problematiek. Mijn belangstelling gaat, vanwege mijn autistische dochter, vooral uit naar de laatste groep.

Als straks de wet Passend Onderwijs van start gaat wordt het heel moeilijk om  aanspraak te maken op Speciaal Onderwijs. Straks moet het kind werkelijk iets heel ernstigs mankeren.

Mijn kind zat op een school voor Speciaal Onderwijs. Voor haar was dit het allerlaatste en het enige station. Er was echt niets anders. Toch had deze school er geen zin in. Volgens de toen geldende wet hoorde mijn kind op die school thuis maar toen de school haar weigerde bleek er niemand beschikbaar om voor mij de wet te handhaven. De inspectie zei eenvoudig: “Als de school zegt dat ze uw kind niet kunnen helpen is dat zo. Zij zijn de specialist.”

Handelingsverlegen is het toverwoord. Het specialisme van zo’n school is overigens nergens op gebaseerd. Wie de website van de overheid naleest leert dat er geen speciale opleiding nodig is om op een school voor Speciaal Onderwijs te mogen werken. Je hoeft alleen maar leraar te zijn. Een school voor Speciaal Onderwijs wordt door de overheid tot specialist verklaard.

Er zal niemand gaan vragen aan de school: waarom wordt dit kind gedumpt? Wat hebben jullie dan gedaan om het te voorkomen? Is het niet vreemd dat sowieso niemand gaat controleren wat ze daar uitspoken met onze kinderen?

Een leerling die een school in verlegenheid brengt moet verdwijnen. De leerling die feitelijk verklaart: zo geweldig specialistisch zijn jullie dus niet, wordt afgevoerd naar een lager niveau en als dat er niet is zal de leerplichtambtenaar een ontheffing van leerplicht verlenen. En daarmee wordt dit kind onzichtbaar en het falen van de school ook.

Volgens het Passend Onderwijs zullen scholen voor Speciaal Onderwijs straks echt alleen maar kinderen onder hun hoede moeten krijgen waar iets ernstigs mee aan de hand is. En het enige specialisme dat zo’n school in huis heeft is: ‘trial and error’. Ik hou mijn hart vast.

Onze overheid belooft ons dat er met Passend Onderwijs maatwerk zal komen voor alle leerlingen. Ik meen dat te mogen betwijfelen want onze overheid is een kwakzalver.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten