Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

zaterdag 8 december 2018

Deel 23. Brief aan de minister. 6 december 2018

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
T.a.v. Zijne Excellentie minister A. Slob
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag


Rotterdam, 6 december 2018Excellentie,

Bijgesloten deel ik met u een brief die wij vandaag aan de wethouder jeugd, mw. J. Bokhove, in Rotterdam stuurden.

Uiteraard bent u op de hoogte van het feit dat Rotterdam heel wat thuiszitters heeft. Zijn het er officieel 100? En dan nog zo’n 350, 360? artikel 5a kinderen. Ik kan mij voorstellen dat u ook weet dat daarbovenop veel  thuiszitters onzichtbaar zijn omdat niemand er verantwoordelijkheid voor wil nemen. De scholen weten niet wat te doen en verzwijgen en negeren deze kinderen. Hoeveel kinderen zijn dat? Ik weet het niet. Ik hoop dat u het weet.

Bij Acato, de dagbesteding van Stichting Bloemfleur, hadden wij afgelopen jaar dergelijke informele thuiszitters in huis. Inmiddels moeten we deze kinderen weer naar huis sturen. In bijgesloten brief leest u waarom.

De brief ging ook naar ‘de krant’, de ombudsman enz.

Voor achtergrondinformatie kunt u terecht op: www.sasboot-ton.blogspot.com

Vriendelijke groet,
 L,
Vrijwilliger

Geen opmerkingen:

Een reactie posten