Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

zaterdag 1 december 2018

Deel 13. Eindelijk een gesprek met De Directrice. 20 juli 2018

We moeten met de ambtenaren van de wethouder gaan praten. Op het Timmerhuis krijgen we tekst en uitleg. De ambtenaren hebben ervoor gezorgd dat mevrouw O., Dé Bovenschoolse Directrice van alle Passercolleges, nu wel een afspraak met ons wil maken.

Het tweede onderkomen van Acato voor de leerplichtige leerlingen moet een schoollocatie zijn, leggen de gemeenteambtenaren uit. Dat is cruciaal. Anders mag er geen schoolgeld naar ons toe. Dus als Boor dat nou regelt door het huurcontract te tekenen, dan komt het allemaal goed. We worden met een opdracht weggestuurd.

Op 20 juli worden we dan eindelijk door mw. De Directrice ontvangen op het verlaten kantoor van Boor aan de Schiekade. De Grote Vakantie is overduidelijk begonnen. Enkel een conciërge en het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor het VSO!,lopen er nog rond. Ik geef ze handjes want ik ken ze nog van mijn tijd in de GMR van Boor.

Wij zijn met z’n drieën: onze voorzitter van bestuur Leonie, leerkracht S en ikzelf. Mevrouw De Directrice staat ons alleen te woord. Dat blijkt achteraf heel merkwaardig want de beloftes die ze ons doet blijken helemaal niet door deze dame gedaan te mogen worden! Toen ik mij achteraf realiseerde dat het bestuurslid wat wel beslissingsbevoegd is, op die bewuste middag ontspannen door de kantine drentelde, was ik zeer verbaasd! 

Laat ik niet op de zaken vooruitlopen.  De Directrice legt ons uit dat als een kind uitvalt van het VSO, dat de school dan handelingsverlegen is en dat ze dan helemaal niets meer voor zo’n kind hoeven te doen. Het schoolgeld dat ze ontvangen voor zo’n leerling mag een school gewoon houden want scholen hebben nou eenmaal hun kosten. Saillant detail is dat De Directrice helemaal niet blijkt te weten hoe hoog die bijdrage eigenlijk is per kind per jaar.
Ze moet ervoor gaan bellen met de boekhouding die dus nog op zijn post blijkt te zijn. Inderdaad: € 17.000 euro per kind per jaar. En dat bedrag mag alleen gebruikt worden voor onderwijs en begeleiding. Dus niet voor huur of andere zaken. Daar krijgen ze dan weer ander geld voor.

Leonie komt goed beslagen ten ijs en probeert tevergeefs de verplichtingen die aan Passend Onderwijs kleven met haar te bespreken. Acato kan immers maatwerk leveren aan de leerlingen die niet meer welkom zijn op de Passercolleges. Dat is toch in de geest van de 'nieuwe' wet?
De Directrice wil vooral aangeven dat ze tot niets verplicht is.
Ik merk tenslotte dan maar op dat ik haar standpunten interessant vind en dat we dan maar aan een rechter moeten gaan vragen of dat nou echt zo is, waarop De Directrice eerst boos wordt maar dan bijdraait.

Ineens komen er allemaal ideeën uit haar koker. Ze weet ineens precies op welke manier deze constructie met Acato zou kunnen worden uitgevoerd. We krijgen het voorgetekend op een flap-over. 

Het zal de lezer misschien verbazen maar we gaan als vrolijke vrienden uit elkaar: Mevrouw De Directrice zal het plan uitwerken en naar de gemeente sturen. Boor gaat de ruimte huren, de gemeente gaat er dan een onderwijslocatie van maken, de inspectie moet worden bevraagd maar De Directrice zegt dat ze daar bij Boor hele speciale lijntjes mee hebben (dat is het enige wat later van alle beloftes overeind blijft!) en zij zal hoogstpersoonlijk zorgen dat het gehele schoolgeld van de 4 Boorleerlingen die nu bij Acato zitten in zijn geheel wordt overgemaakt: 4 x € 17.000. Dat is dan het beginkapitaal waarmee we kunnen starten in augustus. De ruimte zal door Boor worden gehuurd. De gemeente zal de huur voorlopig betalen (dat was al toegezegd meen ik, of dat kwam aan de orde in het volgende gesprek bij de gemeente). 

Als we dan eenmaal gestart zijn in augustus zullen we de plannen verder uitwerken, zodat de andere scholen ook gaan meebetalen. Ook met die andere scholen heeft mevrouw De Directrice een warm contact verzekert ze ons.  Maar eerst moet ervoor gezorgd worden dat de kinderen in augustus net als de andere kinderen van Rotterdam gewoon weer naar school kunnen!
Wat een mooi plan!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten