Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

dinsdag 4 december 2018

Deel 20. Pardon? 3 december 2018

Gisteren werden we bij Acato door de ouders geïnformeerd over ‘de voortgang van de pilot met Acato’.  De ouders kregen onderstaande brief of iets vergelijkbaars en waren enigszins verbaasd dat ze door ons niet geïnformeerd waren. 

Dat laatste komt omdat wij bij geen enkel gesprek zijn uitgenodigd. 

Bij Stichting Bloemfleur en Acato weten wij van niets!

Best bijzonder eigenlijk als ik even cynisch uit de hoek mag komen:  in de brief aan de ouders staat:  ‘Bij deze bijeenkomst zullen alle partners in dit traject aanwezig zijn, zowel de gemeente als Koers VO en de schoolbesturen.’

Acato is dus geen partner in dit traject. Goed om te weten!

Overigens hebben niet alle ouders een brief gekregen. Dat is ook wel weer bijzonder.

Maar alle bitterheid op een stokje: Afgelopen week waren twee dames van het wijkteam van Kralingen bij ons op bezoek. Ze wilden kennismaken en het project met eigen ogen aanschouwen. Deze dames vertelden mij dat Koers-VO zo enorm positief is over Acato. Zo geweldig wat wij doen! Dat is toch heel fijn om te horen. 
Ik was natuurlijk verbaasd en vertelde deze dames dat ouders met hele andere verhalen komen. Zij krijgen te horen van Koers-VO dat het helemaal niet mag wat wij doen.

Hoe zit dit nou? Dat is eigenlijk het eerste wat ik nu wens voor alle ouders, de medewerkers van Acato en de vrijwlligers die zich zo inspannen: duidelijkheid over ons project. Wanneer mogen we nou eigenlijk echt beginnen? Wat vinden de gemeente, Koers-VO en hun achterban nou echt van dit project en wat heeft de toekomst voor ons in petto? 

Hebben wij ook rechten eigenlijk? En de kinderen? En de ouders?

Mogen ouders straks kiezen? 
Komt er voor kinderen die niet op regluier (speciaal) onderwijs passen straks ook een keuze palet net als voor de andere kinderen van Nederland? En mag Acato dan een van die keuzes zijn?

In de brief staat heel nadrukkelijk een einddatum. Het project is nog niet eens van start! Mag ik vragen: Waarom staat daar zo nadrukkelijk een einddatum? Wat komt daarna?

Ouders!!! Laat niet met u sollen!!!
Kan ik alleen maar wanhopig  in het wild roepen.


De brief:

Beste ouders,

Zoals afgesproken zouden wij u deze week informeren over de voortgang van de pilot met Acato. Afgelopen week is er een groot overleg geweest. Naar aanleiding van dit overleg willen wij u graag uitnodigen voor een ouderbijeenkomst. Deze ouderbijeenkomst vindt plaats op 11 december 2018 tijd 12.30 uur op de Locatie Het Passer College aan de Waghemakerestraat 11 in het bijgebouw.

Wat kunt u verwachten van de bijeenkomst? Tijdens de ouderbijeenkomst informeren wij u over de voortgang en over de afspraken die de gemeente met Acato heeft gemaakt over de pilot die dit schooljaar 2018/2019 loopt (einddatum 31 juli 2019). Bij deze bijeenkomst zullen alle partners in dit traject aanwezig zijn, zowel de gemeente als Koers VO en de schoolbesturen.

Deze bijeenkomst gaat over zaken die voor alle ouders van belang zijn. Er zullen meerdere ouders aanwezig zijn. Uw kind en alle andere kinderen die deelnemen aan deze pilot zijn uniek; over zaken die specifiek over uw kind gaan blijven wij graag met u in gesprek. U ontvangt daar na deze bijeenkomst een aparte uitnodiging voor.


Met vriendelijke groet,

Schoolleider Schreuder College

Geen opmerkingen:

Een reactie posten