Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

zaterdag 1 december 2018

Deel 14 De Plannen. 24 juli 2018

Volgend op ons gesprek spant De Directrice zich inderdaad in om het project van de grond te krijgen zo lijkt het. Hieronder haar toelichting aan de Gemeente. Hierna volgt het gesprek met de Gemeente waarop de afspraken beklonken worden.

Ik heb voor de volledigheid de gehele tekst geplaatst maar voor wie dat te veel is kan het ook overslaan. Wat wel aardig is, is dat de Directrice prachtig kan verwoorden waarom de kinderen uitvallen en waarom een plek als Acato nodig is. 

De opmerking in de mail hieronder over huisvesting wil ik wel even toelichten. Het heeft te maken met wat ik eerder schreef: we mogen niet in een school want we zijn geen school, we mogen niet in een ander pand want dat is zonde omdat er zoveel scholen leeg staan, we moeten in een schoolgebouw want anders mogen scholen ons niet met schoolgeld betalen. Nederland en regeltjes. We zijn er allemaal ondergeschikt aan! 

Van: De Directrice
Onderwerp: concept onderbouwing locatie Goudseplein 248 arrangement ism Acato plus begroting acato
Datum: 24 juli 2018 om 17:52:26 CEST
Aan: 3 ambtenaren
Kopie: acato


Beste (ambtenaren) R, J en C, cc Acato

Hierbij mail ik jullie een concept onderbouwing en een begroting van Acato. 

Uiteraard zijn we bereid om deze mondeling toe te lichten, ik hoor graag als jullie overleg willen plannen waarbij ik meteen wil vermelden dat huisvesting een groot struikelblok is en de hulp van de gemeente hierbij cruciaal is. Ik hoor graag van jullie.

mvg O

Onderbouwing Locatie Acato van stichting Bloemfleur: Goudseplein 

Notitie hiaten in het dekkend netwerk
Boor heeft recent een notitie geschreven ‘Hiaten in het dekkend netwerk’ aangevuld met input vanuit Koers VO en PPO.  Deze notitie is een eerste concept notitie waarin het so/vso van Boor een samenwerking voor ogen heeft met de samenwerkingsverbanden Koers VO en PPO die daarna uitgebreid zal worden met meer bestaande ketenpartners. In deze notitie beschrijft Boor een samenwerking met aanbieders die kunnen inspringen in het hiaat van het dekkend netwerk door een concreet aanbod te leveren in een klimaat waar de leerling weer tot leren en ontwikkeling komt.  Acato is één van de aanbieders voor dagbesteding die in combinatie met  het funderend onderwijs kan worden verzorgd. 
Wat is de vraag?
Het concreet verzoek van Boor is als volgt:
-          Aan onderwijshuisvesting (gemeente R’dam) wordt gevraagd om de locatie Goudseplein 248 aan te merken als onderwijslocatie en de kosten hiervan te op zich te nemen.
-          Aan de afdeling onderwijs (gemeente R’dam) wordt gevraagd om dit arrangement te erkennen als maatwerk in het kader van passend onderwijs. 
-          Aan de afdeling Jeugd  (aansluiting jeugd en zorg)  wordt gevraagd om jeugdhulp te verbinden aan dit arrangement. 

Wie is de doelgroep?
De locatie Goudseplein is bedoeld voor een  groep leerlingen waar de bestaande onderwijsvoorzieningen (lees besturen en swv-en) bij het regulier en speciaal onderwijs  maar ook zorginstellingen geen aanbod voor heeft, daarom zitten leerlingen vaak langere tijd letterlijk thuis. 
Voor leerlingen met een lage(re) IQ  zijn geen hiaten in het dekkend netwerk vanwege het ruime aanbod in onderwijs en zorg. 
Het hiaat in het dekkend netwerk is aanwezig bij leerlingen met een normale IQ  in combinatie met ASS problematiek, deze leerlingen zijn vanwege hun sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag niet gebaat  (eerder beschadigd) in een schoolse onderwijssetting. 
Een nadere duiding van ASS problematiek;  kinderen met autisme hebben aanhoudende tekorten in de sociale communicatie en sociale interactie: tekorten in sociaal-emotionele wederkerigheid, tekorten in non verbaal communicatief gedrag welk gebruikt wordt voor sociale interactie. Tekorten in het ontwikkelen en onderhouden van relaties. Daarnaast hebben ze vaak beperkte zich herhalende patronen van gedrag interesse of activiteiten, wat je kunt merken aan repeterende spraak of bewegingen, overmatig vasthouden aan routines of gedragspatronen en daardoor overmatige weerstand tegen veranderingen op elk gebied, alsook beperkte of gefixeerde interesses, waar ze abnormaal op focussen.
Het contact tussen deze leerling ,  leerkrachten en ook andere leerlingen is vaak dusdanig  verstoord dat er sprake is van ontwrichting waardoor de leerling (en ouders) geen vertrouwen meer heeft in de school en ervoor kiest om thuis te blijven. Vaak zitten deze leerlingen langere tijd thuis. 


[1]Wie is Acato/stichting Bloemfleur?
Stichting Bloemfleur heeft als doel jongeren met een autismespectrum stoornis te helpen bij het ontwikkelen en inzetten van hun talenten.  Zij beheert daartoe het project Acato en geeft er bekendheid aan. Stichting Bloemfleur beheert de financiën, de naleving van de doelstelling en werft wanneer nodig fondsen en subsidies.

Samenwerking Boor en Acato?                                                                                                                                       Boor is voornemens een samenwerking aan te gaan met Acato een onderdeel van stichting Bloemfleur, hiertoe wordt een samenwerkingsconvenant geschreven die bestuurlijk door beide instellingen moet worden bekrachtigd.  Deze samenwerking is gericht op een warme doorstroom van bovengenoemde leerlingen in overleg met ouders, contactpersonen van de de swv-en, leerplicht en de onderwijsinspectie.  Om de beoogde leerlingen een plek te kunnen bieden is het aanbod van Acato nodig binnen het dekkend netwerk van Rotterdam en huisvesting (!!)  waar het pedagogisch klimaat kan worden gecreëerd die de genoemde leerlingen nodig hebben om terug begeleid te kunnen worden naar een schoolse setting.  In overleg met de leerling, ouders, contactpersoon van het swv, leerplicht en de onderwijsinspectie kan worden besloten om een leerling door te verwijzen naar Acato. Op het gebied van huisvesting kan Boor als gevestigde onderwijsorganisatie bemiddelen tussen  Acato/stichting Bloemfleur  en de gemeente  bij het verkrijgen van huisvesting waar de beoogde leerlingen kunnen worden opgevangen. 

Wat is nodig? 
Een gebouw waar een pedagogisch klimaat heerst en Acato haar aanbod ten uitvoer kan brengen:  Acato is een school waar jongeren met autisme, die hun plek nog niet gevonden hebben, terecht kunnen.  Acato is een kleine school waar je je snel thuis kunt voelen, er heerst een warme en huiselijke sfeer. Je hebt een eigen vaste werkplek die je zelf kunt inrichten. We werken in kleine groepen, maximaal 4 studenten op een begeleider, maar vaak nog minder. Samen met jou bepalen we waar jij je in gaat ontwikkelen. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld schilder-, teken- en pianolessen, maar ook digitaal tekenen en naai- en kooklessen. Als een leerling  jonger is dan 18 jaar en niet meer naar school kan omdat het daar bijvoorbeeld te druk is, dan is Acato misschien wel een oplossing en kan de leerling verder werken aan de schoolvakken in haar/zijn eigen tempo.

Waarom kan deze doelgroep niet worden opgevangen in een bestaande schoollocatie met leegstand of  een leegstaand schoolgebouw?
Schoolgebouwen zijn letterlijk te groot en druk bezet daardoor onoverzichtelijk en onveilig voor leerlingen met ASS.  Doordat er in zeer kleine groepjes wordt gewerkt zijn de lokalen te groot en beschikt het gebouw over te weinig ruimtes om verschillende activiteiten uit te voeren.                          
Bij de meeste gebouwen met leegstand is sprake van brede gangen of is een zolder/kelder of andere verdieping beschikbaar die benut kan worden door een andere school of instelling. Echter een dergelijke oplossing is funest voor de leerling met ASS die reeds ontwricht is van de huidige school. Het klimaat dat deze leerlingen nodig hebben  bestaat uit een gebouw:
-           die niet in een drukke schoolse setting is gesitueerd. 
-          waar meerdere kleine ruimtes beschikbaar zijn, i.v.m. de kleine groepen niet het formaat van een normaal schoollokaal.
-           waar een huiselijke sfeer kan worden gecreëerd.
-           Waar leerlingen tot rust kunnen komen.
Een leegstaand schoolgebouw zou mogelijk zijn indien het op loopafstand gesitueerd is van de huidige locatie van Acato, namelijk aan de  Goudserijweg 90,  3031 CH Rotterdam. En er voldoende kleinere lokalen zijn inclusief ruimtes waar creatieve vakken en vaklokalen c.q. praktijkruimtes kunnen worden gecreëerd. 

Ideale locatie
Een verdieping in een bestaand schoolgebouw is geen optie vanwege de hierboven aangedragen redenen. De locatie Goudseplein 248 heeft de voorkeur boven een leegstaand schoolgebouw vanwege de maatschappelijke context  van deze locatie.  
Situering ideale locatie: midden in het gezellige Crooswijk aan het Goudseplein Rubroek. Het gebouw bestaat uit de serviceflat met zo'n 200 woningen en een zorgcentrum. Aangrenzend bevindt zich het nieuwe Wijkservicepunt Crooswijk met de Vraagwijzer van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk en met diverse instellingen op het gebied van zorg en welzijn.
Met de locatie Goudseplein 248 ontwikkelt  Acato/stichting Bloemfleur i.s.m. Boor, swv-en en gemeente een aanbod dat specifiek maatwerk betreft voor leerlingen met ASS problematiek in een omgeving waarin zij aansluiting kunnen vinden en opgenomen kunnen worden in de Rotterdamse samenleving. 

Gegevens m.b.t. de beoogde locatie:
     Beoogd aantal leerlingen, 23 per 1 augustus 2018. Uitgroei naar xxx lln tot 2021. (SAS BOOT)
·      Goudseplein 248 heeft een netto vloeroppervlak van 701 m2.
·      De afgesproken netto huurprijs van Goudseplein 248 bedraagt xxx euro ex. servicekosten (+/- €450 p.mnd). BTW is niet van toepassing voor beide partijen. Elektra en water wordt door huurder zelf afgesloten.
·      De huurperiode bedraagt 5 + 5 jaar. Opzegtermijn bedraagt 6 maanden.                                                           We hebben afgesproken dat ik een zogeheten breek-optie opneem in de huurovereenkomst na jaar 1. We hanteren voor deze breek-optie een opzegtermijn van 6 maanden. Deze breek-optie houdt in dat je uiterlijk voor het verstrijken van het eerste huurjaar de huur op zult moeten zeggen. Anders wordt de termijn van 5 jaren huur voortgezet met de mogelijkheid van nogmaals 5 jaar huur tegen dezelfde voorwaarden. Wanneer gebruik wordt gemaakt van deze breekoptie bedraagt de boete het gelijk aan 3 maanden netto huur.
     De ruimte wordt casco (in huidige staat) opgeleverd.
    SOR draagt eenmalig bij aan het leggen van de vloer op de 2e verdieping á xxx euro.
    De ruimte is per direct te huur.
Hierbij gemakshalve nog even wat aanvullende informatie en de oorspronkelijke vraagprijs: 
, teamleider verhuur
[1]http://www.autismenetwerkzhz.nl/aanbod/acato-starhttp://www.acatorotterdam.nl/stichting-bloemfleur/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten