Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

woensdag 28 november 2018

Deel 10 De Wethouder. 2 juli 2018

Aan de heer S. de Langen
Wethouder onderwijs, jeugd en zorg

Rotterdam, 2 juli 2018

Betreft: onderwijs- en begeleidingsproject voor thuiszitters met autisme SPOED!!!
Geachte heer de Langen,

Vandaag is het team van Acato niet bij de actie in Den Haag hoe graag we dat zouden willen. Maar wij kunnen niet weg want wij geven les aan thuiszitters!

We hebben echter wel dringend uw hulp nodig

Tot mijn spijt moet ik erbij zeggen dat enige spoed geboden is. 

Wat is er –samengevat- aan de hand:

Stichting Bloemfleur wil heel graag onderwijs en begeleiding bieden aan 23 ‘thuiszitters’ maar vanwege de vertraging bij de PGB-aanvragen kan de Stichting niet beschikken over voldoende financiën om een huurcontract voor huisvesting te kunnen sluiten. Het hele project dreigt nu in duigen te vallen.

Sinds vier jaar houden we ons bij Stichting Bloemfleur bezig met dagbesteding en onderwijs aan jongeren met autisme. Het betrof de eerste drie jaar (18+) jongeren die op school waren uitgevallen en nergens anders terecht konden.

Sinds november melden zich leerplichtige leerlingen aan, die al lange tijd thuis zitten. We geven deze leerlingen een veilige plek, de mogelijkheid onderwijs te volgen en zich creatief te ontwikkelen op allerlei gebied.

Vanwege het aantal aanmeldingen moeten we ruimte erbij huren. En dat blijkt een probleem.

Wat is er wel gelukt:

·     Er is een warm contact met de gemeente. Rxxx de Hxxx heeft ervoor gezorgd dat er een afspraak is met leerplicht zodat dit project een kans krijgt.

·     Er is een afspraak in de maak met de Passercolleges. Die scholen gaan mee betalen aan het project en er zal een warme samenwerking zijn op onderwijskundig gebied.

·     Er is een mooie ruimte gevonden. De ruimte is van SOR. SOR heeft zich maatschappelijk betrokken getoond door flink te zakken in de huurprijs. (plm € xx/m2)


Maar nu moeten we het huurcontract sluiten. Zodra de ruimte er is kunnen de ouders van de kinderen de PGB’s gaan aanvragen. Ervaring leert dat het soms 4 maanden duurt eer de PGB’s daadwerkelijk op de rekening van Stichting Bloemfleur staan.

Ruth de Hoog ziet geen mogelijkheid de huur voor te financieren binnen de kaders van haar afdeling.

Ik verzoek u bij deze vriendelijk om uw interventie.
Het zou werkelijk vreselijk zijn als we de ouders nu alsnog moeten teleurstellen.Hoogachtend,
namens het team van Acato,
mw. L. Boot-Ton

Geen opmerkingen:

Een reactie posten