Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

maandag 26 november 2018

Deel 8. Directeur Innovatie. 2 juni 2018

 Van: Directeur innovatie Koers-VO
Onderwerp: vraag over jongeren bij acato
Datum: 2 juni 2018 om 09:55:26 CEST
Aan: Sas Boot <acatorotterdam@gmail.com>
Kopie: ambtenaar
Beste Sas,
Eerder hebben we gesproken over je vraag m.b.t. mogelijkheden voor onderwijs op Acato.
Ik wil je informeren over de stand van zaken m.b.t. de recente ontwikkelingen binnen Koers VO.
Ons nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022 is inmiddels vastgesteld. Hierin is leerrecht als grondslag opgenomen. De ondersteuningsplanraad heeft overigens ingestemd met dit plan. We willen veel, maar niet alles kan onmiddellijk. Na de zomervakantie starten we met het uitwerken van kaders als aanloop naar de start van pilots. Achter de schermen zijn we bezig met het slechten van hindernissen die er nu soms zijn. We trekken daarin goed op met de gemeente Rotterdam en PPO. Ook op G4 niveau zijn er de nodige inspanningen.
Onderwijs wordt gegeven door scholen die de leerlingen hebben ingeschreven en daarmee zorgplichtig zijn.
Tijdens ons laatste overleg heb je aangegeven dat er een aantal jongeren zijn die nog verbonden zijn aan een school, maar alleen naar Acato komen en niet op school. Ik ben op zoek naar de feitelijke situatie van dit moment. Ik wil daarover ook in gesprek met de betreffende scholen.
Ik heb daarom een vraag aan je.
Heb je voor mij een lijst zonder de namen van de jongeren, die nu bij Acato komen, met daarop de school van inschrijving en de woonplaats van de jongere?
Ik kan dan met deze gegevens intern verder.
Met vriendelijke groet,
directeur innovatie
Ter info: er zijn binnen Koers VO  op voorbeelden waarbij scholen een hele mooie invulling geven aan de zorgplicht om ook jongeren die bijv vanwege belastbaarheid (tijdelijk) niet naar school kunnen toch verder te helpen in hun ontwikkeling. Er zijn natuurlijk ook voorbeelden waarbij dat (nog) niet lukt.

Kanttekening bij deze email: Ik heb niet gesproken over leerlingen die ingeschreven staan op een school en nu bij ons zitten. Ik heb, zes maanden geleden!!, melding gedaan van leerlingen die al twee jaar thuis zaten en die nu eindelijk, dankzij Acato, weer ergens komen en wat leren. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten