Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

zaterdag 24 november 2018

Deel 5. Openbaar onderwijs Rotterdam, Boor. maart - april 2018

Van: Bovenschoolse directeur SO/SVO stichting Boor
Onderwerp: aanmelding nieuwe leerling
Datum: 21 maart 2018 om 11:15:05 CET
Aan: "acatorotterdam@gmail.com" <acatorotterdam@gmail.com>
Kopie: xxxx


Geachte mevrouw Boot,

Mijn naam is xxxx, bovenschoolsdirecteur SO/VSO bij stichting Boor.
Wij zijn samen met mevrouw xxxx, in cc, bezig met het zoeken naar een dagbesteding en onderwijsplek voor haar zoon Joop. Met instemming van mevrouw xxxx zoek ik contact met uw organisatie.

De voorbeelden die op uw website staan vermeld lijkt erg op de zoektocht die mevrouw xxxx ondervindt naar een juiste plek voor haar zoon. 

De vraag is daarom wat nodig is om een gesprek te hebben met uw organisatie? Ik heb een aantal dagen geleden ingesproken op jullie voicemail, zou u contact willen opnemen met mevrouw xxxx om een aanmelding van haar zoon te bespreken?

In afwachting van uw reactie verblijf ik,
mvg xxxx
Bovenschoolse directeur SO/VSO stichting BoorVan: Bovenschoolse directeur SO/VSO stichting Boor
Onderwerp: aanmelding leerlingen Passer College
Datum: 21 maart 2018 om 15:22:56 CET
Aan: Sas Boot <acatorotterdam@gmail.com>
Kopie: 4 medewerkers van stichting Boor


Beste mevrouw Boot,

Fijn dat u snel heeft gereageerd naar mevrouw xxx. 

Ik was zojuist bij het Passer College en heb van de collega's daar vernomen dat zij soms leerlingen hebben die behoefte hebben aan het aanvullend aanbod dat u bij Acato biedt.
In het verlengde hiervan zou ik graag met u een gesprek willen aangaan over dit aanbod en of wij hierin nader zouden kunnen samenwerken. Ik verneem graag hoe u hierin staat en of u behoefte heeft aan een gesprek hierover.

De personen die in de cc staan zijn op verschillende manieren betrokken bij leerlingen die bij Acato zijn aangemeld, ik heb ze niet allemaal gesproken maar neem ze hierin graag mee. 

Uw reactie zie ik graag tegemoet,

met vriendelijke groet,
Bovenschoolse directeur SO/VSO stichting BoorOp 19 april bezoek ik mevrouw Bovenschoolse directeur SO/VSO stichting Boor (hierna te noemen: de Directrice). Het is een prettiger gesprek dan met directeur innovatie van Koers-VO. De Directrice is duidelijk begaan met de kinderen die uitvallen van het Speciaal Onderwijs en vindt dat daar zeker iets aan gedaan zou moeten worden.

Mijn plan om een extraneusklas te worden van een school om daar de leerlingen met autisme een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden gecombineerd met creativiteit en begeleiding, vindt ze geen gek idee.

Maar mijn persoon is wel een probleem, legt de Directrice uit. Men heeft wat tegen mij bij Boor. Het zou verstandig zijn als ik iemand anders naar voren schuif voor de gesprekken hierover.

Om dit te begrijpen verwijs ik de lezer graag naar mijn blogs over mijn tijd in de GMR van Boor waarin ik ook al –vruchteloos- streed voor de kinderen met autisme binnen het openbaar onderwijs van Rotterdam. (4 en 9 oktober 2015)

Afijn, ik geef niet gauw op, maar ik ben geen ijdeltuit. Stichting Bloemfleur heeft een driekoppig bestuur en die zijn allemaal hartstikke aardig en beleefd, verzeker ik haar.

Mevrouw de directrice belooft met het bestuur van Boor erover te praten en binnen vier weken erop terug te komen. Ze vindt het een charmant plan.

Ik ben aangenaam verrast. Ik vertel de vriendelijke directeur van die andere school erover, die directeur die zich had teruggetrokken omdat Koers-VO zo onwillig was. Ze roept gelijk dat dit misschien wel een beter plan is, want de Passercolleges, het speciaal onderwijs van Boor, zijn juist bedoeld voor leerlingen met autisme. Dat is misschien een veel betere constructie.
En bovendien, bedenk ik mij, zit Boor gezellig met Koers-Vo in één pand. Wat kan er mis gaan? 

Wat de lezer nu verder, voor de rest van het verhaal, wel moet proberen te onthouden is dat mevrouw de Directrice contact opnam met mij omdat ze thuiszitters heeft en Acato als een mogelijke oplossing daarvoor ziet.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten