Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

vrijdag 23 november 2018

Deel 4. Het samenwerkingsverband Koers VO. januari - april 2018


Van: Sas Boot [mailto:acatorotterdam@gmail.com]
Verzonden: woensdag 10 januari 2018 12:40
Aan: 
ambtenaar
CC: directeur inovatie van Koers-VO en nog een ambtenaar
Onderwerp: Re: Acato/Bloemfleur

Goedemorgen mevrouw Ambtenaar,

De beste wensen voor het nieuwe jaar.

Kunnen we al een afspraak maken?


met vriendelijke groet,

Sas Boot-Ton

Van: directeur innovatie Koers-VO
Onderwerp: RE: Acato/Bloemfleur
Datum: 10 januari 2018 om 15:37:28 CET
Aan: Sas Boot <acatorotterdam@gmail.com>
Kopie: ambtenaar

Beste Sas,

Mevrouw Ambtenaar is vanwege ziekte afwezig. De afspraak laat dus even op zich wachten.

Met vriendelijke groet,

directeur innovatie
Bureau Koers VO
www.koersvo.nl

Nou vooruit, er is iemand ziek. Ik kan wel even wachten. Als ik echter later nog eens informeer blijkt de ambtenaar in kwestie heel lang ziek te zijn. Er komt bij de gemeente niemand op het idee om dit over te nemen, maar wat ik nog vreemder vind is dat Koers-VO helemaal niet nieuwsgierig is naar de leerlingen waar ik over geschreven heb in mijn mail van 20 december.
Ik dring aan en krijg uiteindelijk eind april een afspraak met Koers-VO zonder ambtenaar. De ambtenaar die het over had genomen vond namelijk dat ik eerst een school moet regelen die ons als extraneusklas wil nemen, daarna moeten we overeenstemming met Koers-VO krijgen en daarna pas zal de gemeente aanschuiven voor de eventuele huisvesting. Ons kleine optrekje voor 18 plus leerlingen aan de Goudse Rijweg is namelijk al meer dan vol.

De school die het project een warm hart toedraagt had ik in december al gevonden. Samen gaan we op bezoek bij Koers-VO. In april pas dus. Directeur innovatie draagt tijdens het gesprek meer bezwaren aan dan mogelijkheden. In de kinderen die Acato bezoeken is hij niet geïnteresseerd. 
De vriendelijke directeur trekt zich daarop terug.

Ik vind het onbegrijpelijk. Op de website van de Onderwijsinspectie valt te lezen:

Passend onderwijs: de gevolgen voor het toezicht (Bron:www.onderwijsinspectie.nl)

Passend onderwijs is op 1 augustus 2014 van start gegaan. Sinds dat moment houden we ook toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs: zij zorgen ervoor dat voor elke leerling een passende plek beschikbaar is, rekening houdend met de regionale context.
Is het dan niet heel vreemd dat het samenwerkingsverband van Rotterdam geen enkele interesse heeft voor de thuiszitters die uit arren moede Acato bezoeken?
Een paar maanden later legt de Gemeente ons uit dat dat kwam omdat de kinderen die bij Acato sinds november 2017 wat vertier vonden en hun schoolwerk weer probeerden op te pakken, niet als thuiszitter stonden geregistreerd. Ze waren niet bekend bij het samenwerkingsverband en trouwens ook niet bij de Task-force.
Misschien vindt de gemeente dat een plausibele verklaring maar ik niet. Als er kinderen jaren thuis zitten en je bent als samenwerkingsverband niet op de hoogte dan moet je je toch rotschrikken? 
Hoe kan dat eigenlijk? Dat die kinderen thuis zitten zonder dat het samenwerkingsverband dat weet? Dat kan alleen als school en leerplicht en inspectie met elkaar afspreken dit kind te negeren. Anders kan het niet volgens mij. Of de administratie van Nederland rammelt heel erg. Heel erg. En alleen bij bepaalde burgers… bij anderen dan weer niet. Wel vreemd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten