Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

donderdag 22 november 2018

Deel 2 Het Wijkteam. Begin december 2017

Peter, de zoon van mevrouw Jansen bezoekt sinds een paar weken de dagbesteding van Acato. Dankzij hetzelfde krantenartikel, dat zijn moeder had gelezen, heeft hij inmiddels ook klasgenoten van zijn eigen leeftijd. Allemaal thuiszitters zoals Peter. 

Moeder vertelt dat ze Peter met de dag ziet opknappen. Hij staat ’s morgens uit zichzelf op en is op tijd klaar om naar Acato te gaan. Dat alleen al is een enorme vooruitgang. Daarvoor was hij zijn bed niet uit te krijgen. De neerslachtigheid is bijna helemaal verdwenen. Hij heeft weer wat vrienden. Helemaal super.

De begeleiding van Peter bij Acato moet natuurlijk wel bekostigd worden. 
Acato is een informele dagbesteding en de begeleiding wordt bekostigd door middel van een PGB. 
Zorg, in natura dan wel door middel van een PGB, wordt geïndiceerd door een wijkteam. Iemand van het wijkteam komt bij de ouders op bezoek; het zogenaamde keukentafelgesprek.

Elke gemeente heeft andere richtlijnen voor de indicaties van PGB’s en elk wijkteam heeft andere mensen in het team met andere ideeën over de interpretatie van die –verschillende -richtlijnen, wat dan weer een variatie aan indicaties in het kwadraat oplevert. Daarnaast is de variatie aan papierwerk een uitdaging. Acato heeft kinderen uit 7 verschillende gemeenten onder haar dak die allemaal toch ongeveer onder de rook van Rotterdam wonen. Het is allemaal zuid Holland om maar iets te noemen en daar dan weer de zuidelijke helft van. De kinderen zijn allemaal uitgevallen van het speciaal onderwijs vanwege autisme en bezoeken allemaal dezelfde dagbesteding, toch is geen indicatie is gelijk. Maar afijn. Ik wil de lezer niet vermoeien. 

In het geval van een PGB moet de Budgethouder -met een hoofdletter- het budget beheren. Met dat budget mag de Budgethouder dan hulp inhuren. Dat zou dan bijvoorbeeld Acato kunnen zijn. Het aanvragen is, vanwege die variatie aan mensen en regels, een soort roulette. De budgethouder moet verklappen welke moeilijkheden er zijn en wat de hulp dan in zou moeten houden. Alleen maar zeggen dat je dagbesteding wilt bij Acato omdat die instelling passend is, is niet voldoende. Als je de verkeerde dingen zegt aan de keukentafel zou de dame of heer van het wijkteam weleens op hele andere ideeën kunnen komen.

Daarnaast moet de budgethouder ervoor zorgen dat de dagbesteding het formulier van de hulpverlener goed invult en de juiste termen gebruikt die deze bepaalde gemeente graag ziet anders loopt het daarop spaak.

Ik zou nu kunnen uitweiden over de variaties aan indicaties, de onaardige dingen die er soms gezegd worden en de wanhoop van moeder kunnen beschrijven die door de opsomming van regels van de wijkteam-dame door de bomen het bos niet meer ziet. Maar dat is voor een andere keer. Alle 14 jarigen die zich in het schooljaar van 2017-2018 aangemeld hebben bij Acato hebben uiteindelijk een PGB toegekend gekregen. En dat was toch even een mooi ding. Ik heb een aantal vriendelijke wijkteams over de vloer gehad bij Acato en toen ze ons bescheiden optrekje eenmaal hadden gezien werden die allemaal enthousiast.
Het duurde overigens gemiddeld 4 maanden eer dat de PGB’s daadwerkelijk werden uitbetaald. Gemiddeld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten