Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

dinsdag 27 november 2018

Deel 9 Bestuur Stichting Bloemfleur mailt Koers-VO. 4 juli 2018

Van:Leonie Mundt  voorzitter Stichting Bloemfleur
Verzonden:maandag 2 juli 2018 15:53
Aan: De Directrice Passercolleges Boor
CC:
Onderwerp:Acato, afspraak Koers-VO

Geachte mevrouw De Directrice,

Wij hebben niet eerder contact gehad maar ik ben de voorzitter van de Stichting Bloemfleur waaronder Acato valt.

Ik heb begrepen dat op zeer korte termijn een overleg zal plaatsvinden met u als vertegenwoordiger van BOOR (passercolleges) en met Koers-VO. Doel is om een convenant te sluiten zodat Acato dagbesteding en passend onderwijs kan aanbieden aan thuiszittende, leerplichtige kinderen die ingeschreven staan op een school voor speciaal onderwijs in Rotterdam.

In verband met mijn agenda en de aankomende vakantieperiode zou ik heel graag vernemen wanneer dit overleg kan plaatsvinden. Indien dat praktisch is kan ik mijn secretariaat ook vragen om de afspraak in te plannen als u mij de namen doorgeeft van de personen die bij het overleg aanwezig zullen zijn.

Namens de Stichting Bloemfleur zullen S (inhoud onderwijs) en  L (boekhouding en ICT) ook aanwezig zijn.

Ik hoor graag.


Met vriendelijke groet,

Leonie Mundt
Advocaat

Er komt geen antwoord van Koers-Vo. Wel van de Directrice van de Passercolleges, die slechts in cc stond.

Van: De Directrice Passercolleges Boor
Antw.: Acato, afspraak Koers-VO
Datum: 4 juli 2018 om 09:08:41 CEST
Aan: Leonie Mundt voorzitter bestuur Stichting Bloemfleur
Kopie: Directeur Innovatie

Geachte mevrouw, cc Sas Boot en Directeur Innovatie Koers-VO

Ik reageer alvast kort op uw email op een ander moment wil ik u uitnodigen voor een afspraak. 

Het klopt dat ik in gesprek ben met Sas Boot over leerlingen van stichting Boor. Omdat we te maken hebben met een niet regulier aanbod vanuit het onderwijs heb ik meerdere partijen gesproken en gevraagd om hun medewerking. Van Sas Boot heb ik vernomen dat de urgentie bij jullie om zaken te regelen groot is. Ik heb hier uiteraard begrip voor maar heb zelf nog enkele stappen te nemen in het proces om zaken te kunnen regelen, en vooral goed te kunnen duiden om misverstanden te voorkomen en de verwachtingen te managen. 

Uw mail naar mij en Koers VO komt daarom wel wat 'rauw op mijn dak'  binnen en de duiding die u aangeeft in uw mail is niet een gezamenlijke. Ik verzoek u om de regie bij mij te laten en dat we via de voor onderwijs van belang zijnde procedures te volgen. 

Het staat u uiteraard vrij om zelf acties te ondernemen, maar dan hecht ik er waarde aan om Boor in relatie tot (en) Koers VO niet als zodanig te benoemen om misverstanden en een verkeerde duiding te voorkomen. 

Ik stel voor dat we een afspraak plannen, Boor en Acato, en we daarna pas afspraken op papier gaan toevertrouwen. 

Met vriendelijke groet,

O

Geen opmerkingen:

Een reactie posten