Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

vrijdag 23 november 2018

Deel 3. De Gemeente. 20 december 2017

Verzonden:woensdag 20 december 2017 11:12
Aan: 5 (vijf) gemeenteambtenaren die over onderwijs, jeugd en wmo gaan
Onderwerp:Re: Passend Onderwijs - Stichting Acato / Bloemfleur - samenwerking scholen

Goedemorgen allen,

Graag wilde ik op korte termijn iemand spreken die mij kan helpen/adviseren met het volgende;

Sinds Acato (stichting Bloemfleur) in het AD heeft gestaan krijgen we veel aanmeldingen. Dat was ook de bedoeling. We hoopten met het artikel de jongeren met autisme te bereiken die thuis zitten.

De jongeren die zich aanmelden zijn allen rond de 14/15 jaar en zitten al langere tijd thuis. Het zijn allemaal leerlingen van het VSO. Het gaat op dit moment om zo’n 5 leerlingen die kennis aan het maken zijn, maar we worden nog steeds regelmatig gebeld. De kans is groot dat we nu worden ‘gevonden’.

De leerlingen in kwestie staan ingeschreven op een VSO (kostbaar) maar zitten daar niet. Voor hun verblijf bij ons wordt een PGB aangevraagd. Bij ons wordt het onderwijs voortgezet. Dat laatste is voor de leerlingen (en hun ouders) erg fijn natuurlijk.

Wat bekostiging betreft lijkt het mij dubbel op. Ze moeten natuurlijk ingeschreven blijven op een school vanwege leerplicht maar zou het een idee zijn om een extraneus klas in te richten bij één VSO. Dan komen de fysieke plekken in de klas voor het VSO vrij voor kinderen op de wachtlijst. De bekostiging van het samenwerkingsverband voor die leerlingen in de extraneusklas kan dan lager zijn. Het is dan wel de bedoeling dat er vanuit de school een warm kontakt blijft bestaan naar ons toe en daar zou de vergoeding dan ook op gericht moeten zijn. Hierin zou een afspraak van een vast aantal uur per week kunnen worden afgesproken.
Voordeel voor ons is dat we met maar één school te maken hebben. 
Uiteraard moeten ouders hierin mee gaan.

Wij kunnen met de vergoeding PGB dagbesteding 8 dagdelen ongeveer 20-24 uur begeleiding per week geven. Wellicht is er voor het onderwijsdeel dat wij verzorgen ook een bijdrage van het samenwerkingsverband aan de orde.

Uiteraard weet ik niet wie van u hier de expertise voor heeft. 

Ik hoop op korte termijn te vernemen,

hartelijk dank vast.

met vriendelijke groet,

Sas Boot-Ton

21/12/2017

Beste mevrouw Boot,

Naar aanleiding van uw mail heb ik contact opgenomen met directeur innovatie van Koers VO en na de kerstvakantie gaan wij graag met u in gesprek over uw ideeën. Zou u in januari contact op willen nemen zodat wij een afspraak kunnen plannen? Ik hoor het graag en dank!

Met vriendelijke groet,
ambtenaar BeleidsadviseurGemeente Rotterdam Maatschappelijke Ontwikkeling Afdeling Jeugd Telefoon  Mobiel Website www.rotterdam.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten