Als het over onderwijs voor onze kinderen gaat willen wij dan als ouders te veel? Ik heb jaren lang gestreden om mijn kinderen binnen de muren van een school te houden. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat dit zo ging, maar ik geloof niet dat ik te veeleisend was.

Pagina 2

zondag 25 november 2018

Deel 6. Ziekgemelde kinderen. Mei 2018

Joop, uit mijn stukje van gisteren, blijkt twee jaar thuis te zitten. De ouders zijn al even zo lang bezig om bij leerplicht, het samenwerkingsverband en school hier aandacht voor te krijgen. Het zijn vechtende ouders. Ouders die niet opgeven en de situatie niet accepteren. Leerplicht kan echter alleen melden dat hun kind is ziekgemeld. 

Twee jaar ziekgemeld. 
Dit is de nieuwe geheime code voor kinderen waar niemand een oplossing voor weet. Vroeger was het artikel 5a: De school verklaarde zich handelingsverlegen waarmee de ouders dan een onderwijsvrijstelling op grond van dat artikel konden aanvragen, om te voorkomen dat ze door leerplicht voor de rechter werden gesleept. Artikel 5a was het antwoord van de scholen op de invoering van Passend Onderwijs in 2014. Handelingsverlegen was een ‘verlegenheidsdiagnose’, vaak ingezet vanwege compassie met de situatie en het gebrek aan oplossingen.
Het ging natuurlijk in de gaten lopen. In Rotterdam verdrievoudigde het aantal artikel 5a kinderen in nog geen drie jaar tijd naar over de driehonderd!

In plaats van te kijken naar de onderliggende oorzaak hiervan, namelijk dat het systeem op scholen en vooral de wetten en eisen van het onderwijs, voor sommige kinderen eenvoudigweg niet passend te maken is, ging de overheid op welhaast kinderlijke wijze het aanvragen van onderwijsvrijstelling ontmoedigen. De voormalige Kinderombudsman, Marc Dullaert, werd belast met de uitvoering hiervan. De grote Gemeenten tekenden in juni 2016 onder zijn directie een convenant: het Thuiszitterspact: 

1.           Wij verbinden ons aan de ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. 

Staatssecretaris Dekker zette er trots zijn handtekening onder.
Het is de moeite waard om dit pact eens door te lezen. Vooral als ouder van een thuiszittend kind dat is ‘ziekgemeld’. U kunt kiezen tussen smadelijk lachen en wanhopig huilen.

Van: Acato <acatorotterdam@gmail.com>
Verzonden: woensdag 16 mei 2018 16:18:45
Aan: de Directrice van de Passercolleges
Onderwerp: is er al wat bekend?

Beste O,

Heb je al concretere ideeën hoe we met elkaar gaan samenwerken voor wat betreft de leerlingen van de Passercolleges?


met vriendelijke groet,

Sas Boot

Stichting Bloemfleur
Postadres:
Veerkade 15
3016DE Rotterdam

Van:de Directrice van de Passercolleges
Onderwerp: Antw.: is er al wat bekend?
Datum: 17 mei 2018 om 08:00:25 CEST

Dag Sas,
neen ik ben er nog mee bezig. ik hoop Koersvo einde van deze maand te spreken. ik laat je weten zodra ik meer weet.

mvg O

Geen opmerkingen:

Een reactie posten